info@mvicambodia.org 0979519123/0889517123

ការងារ

អត្តន័យនៃផ្នែកអាជីព

-> បេក្ខជន​ជាស្រ្តី​ឬជនជាតិដើមភាគតិច និងជនពិការត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់ពាក្យ។
-> មានតែបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យមកសម្ភាសន៍។

This site is registered on wpml.org as a development site.